Skontaktuj się teraz
(+48) 608 079 809

.

PROJEKT UNIJNY

Hydrapress Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji wstępnie naprężonych korpusów pras roboczych”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR
Numer umowy: POIR.03.02.02-00-1885/19
Celem projektu jest implementacja do firmy Hydrapress, innowacyjnej technologii będącej wynikiem prac badawczo – rozwojowych realizowanych w kooperacji z UTP. Wdrażana technologia umożliwi produkcję znacząco udoskonalonego produktu – pras z wstępnie naprężonym korpusem
Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek udoskonalonego produktu.
Wartość projektu: 3 200 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 760 000,00 PLN

EnglishGerman