Skontaktuj się teraz
(+48) 608 079 809

Plastometry

Plastometry

Plastometry serii REO to urządzenia przeznaczone do oznaczania wskaźnika szybkości płynięcia MFR i MVR według normy ISO 1133.


Celem oznaczania wskaźników MFR i MVR jest maksymalnie szybkie i tanie poznanie podstawowej własności przetwórczej tworzyw termoplastycznych, jaką jest szybkość płynięcia.

Znajomość jakości tworzywa wprowadzanego do produkcji doskonale ułatwia dobór parametrów procesu technologicznego (wtrysku, wytłaczania), skraca czas i minimalizuje koszty przygotowania produkcji.

Plastometry

Metoda polega na uplastycznieniu próbki tworzywa i jej wytłoczeniu w ustalonej temperaturze i przy zadanym obciążeniu przez dyszę o określonej geometrii. Wartość wskaźnika jest definiowana jako objętość (wskaźnik
objętościowy MVR) lub masa stopu (wskaźnik masowy MFR), która wypłynie z kapilary w ciqgu 10 min. Zależnie od oczekiwanej wartości wskaźnika, oznaczenie przeprowadza się metodą A i B. Badanie przeprowadzone jest
zgodnie z normą ISO 1133.

Plastometry

Plastometr REO-100 jest urządzeniem gotowym do przeprowadzania oznaczeń metodami A i B celem uzyskania wskaźników MFR i MVR. REO-100 jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na szybkie, łatwe i powtarzalne uzyskiwanie oznaczeń. Plastometr jest wyposażony w dotykowy sterownik PLC z kolorowym wyświetlaczem LCD, który zapewnia łatwą i przyjemną obsługę.

Plastometry

Obsługujący urządzenie może korzystać z katalogu tworzyw zawartych w sterowniku a także dodawać do niego własne pozycje. Podczas pracy na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty o aktualnym stanie urządzenia oraz czynnościach koniecznych do wykonania przez obsługującego. Za stabilizowanie temperatury odpowiada układ grzejny współpracujący z wysokiej klasy modułem pomiaru temperatury.

Plastometry

Zastosowany w urządzeniu absolutny przetwornik położenia, zapewnia precyzyjny pomiar prędkości tłoka, który jest niezbędny w przypadku stosowania metody B.

Plastometry

Opcjonalnie plastometr może współpracować z komputerem PC, celem obróbki danych uzyskanych w trakcie badania.

Plastometry

Z chęcią doradzimy Państwu w zakresie indywidualnych wdrożeń plastometrów.

Plastometry katalog
EnglishGerman